Medicinflyg? Privatflyg med djur?

Det finns många olika användningsområden för att chartra ett privatflygplan, oavsett om det är ett s.k. ‘turbo prop’ (propellerplan) eller just ett privatjet. Givetvis skadar det inte att man har en ekonomi som möjliggör lyxen av att flyga privat. Är man flera vänner eller familjer som delar blir det genast mer överkomligt.

Flyga med husdjur

Har du ett husdjur, som exempelvis hund eller katt som du vet mår dåligt av att flyga i bur eller kanske inte tål de temperaturväxlingar som ofta kan förekomma i lastutrymmet på ett vanligt reguljärflyg? Då kanske privatflyg kan vara ett intressant alternativ att titta närmare på. Det är nämligen inga problem att få flyga med djur om man bokar eget privatjet. Då behöver djuren inte ens sitta i bur. Kopplade bör de dock vara och man bör informera om det faktum att man vill ha djur i kabinen vid själva bokningstillfället, då vissa flygplansägare inte tillåter djur.

Skidresa eller golfresa med privatjet?

Ska du och vänner eller familj åka iväg på skidresa till alperna eller varför inte golfresa till solkusten eller annan lämplig destination?
Då kan det vara både kul och spännande att boka in ett privatjet och starta lyxresan redan när man lämnar landet.

Extra smidigt är det givetvis om man har mycket utrustning, skidor, golfbagar eller annat. Kom dock ihåg att informera vid bokningstillfället eftersom flygplanstyperna har olika mycket packningsutrymme och flygvikts-begränsningar. Detta är därför extra viktigt att känna till för vid privat flygcharter så man inte måste lämna något efter sig pga oförutsedda viktbegränsningar.

Affärsmöte medans du reser?

Vill du utnyttja din tid maximalt och ha ditt affärsmöte under tiden du reser? Då är det givetvis alldeles utomordentligt smidigt att flyga privatjet. Behöver du internetuppkoppling under tiden du flyger? Då är det viktigt att framföra sådana önskemål vid bokningstillfället så att när ditt plan bokas in har det. Eftersom inte alla flygplan har rätt sattelitutrustning är det tyvärr inte något som går att ordna med alla flygtyper eller flygmodeller. Men allt fler flyg utrustas givetvis med detta. Vill ni inta en passande middag eller snacks under mötets gång så tveka då inte att även ta upp det som önskemål så brukar det gå att ordna.

Rejält röksugen vid flygning?

< Ombord vissa privatjet får man fortfarande röka. Detta gäller dock endast om man uttryckligen efterfrågat och fått godkänt på det vid bokningstillfället. Röker man ombord fel privatflygplan så kan det som man förstås kosta en rejäl slant för att återställa planet. Dessutom kan piloten/besättningen besluta om att flyget går ner på närmaste flygplats och man når då alltså inte sin slutdestination. Oftast regleras uppträdande eller andra överträdelser (t.ex. överdriven alkoholpåverkan, stökigt beteende eller rökning) redan i bokningöverenskommelsen vilket gör att man inte får något återbetalt utan istället kan bli ersättningsskyldigt för ökade omkostnader för flygplatsavgifter eller fördröjningar i res-schemat då många privatjet är tätt inbokade för att nyttjas av nästa resenär från den i förväg aviserade slutdestinationen.

Sjukvårdsflyg med privatjet

Ibland kan det vara mindre roliga anledningar som man vill boka ett privatflyg och en av de viktigaste anledningarna kan vara om det är en medicinsk akutsituation. Har man en reseförsäkring så kan man ibland få kostnaden täckt, åtminstone delvis av sitt försäkringsbolag. Det brukar kallas “medical evacuation by private jet” eller alltså “evakuering i medicinskt syfte via privatjet”.

Extra tjänster vid privatflygning

Som vi redan nämnde tidigare kan man boka privatflygplan avseende ambulansflyg/sjukvårdsflyg eller medicinsk evakuering. Beroende på omständigheter finns också specifika sjukvårdsutrustade flygplan som kan vara lämpliga för syftet som ambulansflyg. Även detta kan flygcharterbolagen vi jobbar med ordna.

I andra fall kanske man vill boka in middagar, specialkost eller bara har önskemål om särskild mat som man vill ha tillgängligt under sin flygning. Detta är ofta något som går att ordna förutsatt att man har lite framförhållning i sin bokning.