Vad är ’empty leg’ flygningar?

Har du funderat på att boka en privat flygning någon gång så har du förmodligen kommit i kontakt med uttrycket “empty leg”? Här nedan kommer vi förklara vad uttrycket innebär och varför det kan vara värt att överväga en empty leg-bokning.

Fördelen med privata flygningar är givetvis väldigt många. Bland annat är en stor fördel att man näst intill kan flyga varifrån som helst till vilken destination som helst och vilken dag eller tid som helst på året. Priset beror givetvis på detaljerna för just den specifika flygningen. Med en empty leg bokning förlorar man en del av flexibiliteten men om det skulle finnas en empty leg mellan två städer som passar dig så kanske du kan vara lite mer flexibel med exakt när du flyger?

Hur jobbar privatjet-bolagen?

Privatjet-bolagen som sköter bokning av privatflygplan, catering och tillhörande tjänster för att flyga privat är en slags charterbolag. De har inte sällan egna concierge-avdelningar som sköter det praktiska med biljetter, förtäring och mat. Flygcharterbolagen jobbar med att boka upp flygningar världen över för att se till att flygplanen nyttjas till fullo, med en passande besättning och lagom mängd stopp för tankningar och tid för att vända om planet inför nästa charterflygning.

Det är alltså sällan en privatflygplan används endast av en person eller ett företag. Istället chartrar man ut flygplanen per timme till potentiella kunder, som dig kanske, och bokas av både privatpersoner, företag, politiker eller andra. Man kan säga att charterbolagen organiserar tiderna och bokningarna i stil med hur taxi-appen Uber fungerar. För att minska tiden mellan bokningarna och minska sträckan ett flygplan behöver flyga inför varje charterflygning är det viktigt att det organiseras i detalj.

Varför finns empty leg-flygningar?

Ibland uppstår dock situationer när en specifik flygplanstyp eller ett specifikt flygplan behöver transporteras från en plats till en annan och det finns ingen inbokad kund. Privatflygplanet är helt enkelt inte uppbokat mellan just dem platserna. Då kallas transporten av flygplanet med jargongen som används för privatjet-bokningar för “empty leg”. Det kommer från uttrycket att varje flygning är ett “leg” men i detta specifika fall så är det en tom flygning (’empty leg’ på engelska). Det innebär att flygplanet endast har pilot/kapten och eventuellt besättning ombord men inga gäster.

Hur kan privatflyg som empty leg vara billigare?

Bränslekostnaden och timkostnaden för att framföra privatjet är mer eller mindre densamma oavsett om det finns gäster ombord eller inte. Därför vill man undvika sådana situationer av naturliga skäl. Med anledning av det utannonseras därför dessa “emtpy leg”-flygningar till rabatterade priser.

Rabatterna för en privatflygning i form av empty leg är ofta betydande eftersom det är näst intill ren bonus för privatcharterflygningen om den kan bokas upp. Lyckas man sälja en specifik empty leg flygning blir det ju en intäkt istället för en ren utgift för flygningen.

Hur hittar jag empty leg flygningar?

En bra möjlighet kan vara att kontakta flygcharterbolagen för att se om de känner till någon kommande flygning som kan tänkas gå som empty leg. Ibland finns även nyhetsbrev eller andra notiser man kan prenumerera på för att ta del av potentiella empty leg flygningar. Vi här på PrivatJet.se skickar också ibland ut nyheter och notiser med sådan information när vi får kännedom om passande avreseorter i Sverige. Tveka inte att kontakta oss om du har några specifika frågor om just empty leg.

Främsta skillnaden mellan empty leg flygning och vanlig privatflyg?

Som vi förklarat ovan så är det ingen skillnad gällande flygkomfort och liknande. Ibland kanske till och med bättre komfort tack vare ett större flygplan än vad du annars tänkt åka med, på grund av att de behöver en större flygplanstyp för flygningen från destinationen. Du får givetvis också service med flygvärdinna tillgänglig enligt de möjligheter som finns. Dock är det som sagt inte lika flexibelt och möjligt att ställa egna krav.

Den stora skillnaden och viktigaste är kanske just att priset blir billigare när du nappar på en empty leg flygning. Oftast brukar priset utannonseras i samband med att empty leg flygningen annonseras, och gäller oavsett hur många ni är som åker (upp till max kapacitet) eftersom det är fastslaget baserat på bränslekostnader och liknande.